Doktorandské štúdium na FIIT

Doktorandské štúdium na FIIT je plné výziev. Naplno sa pustíš do výskumu, budeš pracovať s cutting edge technológiami, otvorí sa ti množstvo možností ďalšieho vzdelania a napredovania.

Budeš aj učiť. Hoci mnohí majú na začiatku z tohto obavy, nakoniec je väčšina ľudí za túto možnosť vďačná. Vďaka učeniu zistíš, ako pracovať s ľuďmi a čím ich zaujať, čo raz istotne oceníš.

Najdôležitejšie aspekty doktorandského štúdia:

  • téma dizertačnej práce
  • školiteľ a výskumná skupina
  • komunita doktorandov
  • účasť na top konferenciách

Každá z nich veľmi ovplyvní tvoj ďalší rozvoj. Preto si na svoje doktorandské štúdium vyber fakultu, ktorá ti môže poskytnúť najviac. Na FIIT stretneš najlepšie doktorandské IT hlavy Slovenska. Budete spolu pracovať vo výskumných skupinách. Naši doktorandi sú silnou komunitou, ktorá si navzájom pomáha a delí sa o vedomosti a o poznatky.

Zúčastníš sa najlepších konferencií týkajúcich sa tvojej témy, aj keď sa budú konať na druhom konci sveta. Náklady hradí FIIT.

Doktorandské štúdium trvá 3 roky. Za tento čas naši doktorandi precestovali kus sveta

Napríklad za posledné tri roky sa doktorandi FIIT STU dostali sem:

Témy dizertačných prác

Vyber si tému, v ktorej najviac môžeš rozvíjať svoj potenciál a v ktorej dokážeš svetu priniesť svoju najvyššiu hodnotu. Tvoj školiteľ bude tvojou oporou.

Na FIIT máš na výber z dvoch študijných programov.