Kontakt

Kontaktné údaje

  • STU v Bratislave, Ilkovičova 2
    842 16 Bratislava 4
  • +421 2 210 22 204
  • info@fiit.stuba.sk

fiit building

Chceš sa pridať k našim doktorandom a pracovať
s cutting edge technológiami na najlepšej IT fakulte
v strednej Európe?